Verksamhet

Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag är en ideell förening med syfte att vara en mötesplats för rådgivningsföretagen inom lantbruksbranschen. Vi skall verka för en säkrad tillgång till rådgivare med relevant kompetens att rekrytera, kunna företräda medlemmarna i dialog med myndigheter, universitet mfl i syfte att främja verksamheten i rådgivningsföretagen, stimulera utvecklingen av rådgivning till lantbruksföretagare, samt bidra till att öka status och attraktivitet i branschen. Branschrådet är öppet för samtliga företag som säljer rådgivning till lantbrukaren.

  
Växtkraft i Järpås AB