Om oss

  • Mötesplats och nätverk mellan rådgivningsföretag
  • Verka för en säkrad tillgång till rådgivare med relevant kompetens att rekrytera
  • Kunna företräda medlemmarna i dialog med myndigheter, universitet mfl i syfte att främja verksamheten i rådgivningsföretagen
  • Stimulera utvecklingen av rådgivning till lantbruksföretagare
  • Bidra till att öka status och attraktivitet i branschen

  
Växtkraft i Järpås AB