Finansiering

Föreningen skall ha en grundfinansiering via serviceavgifter från medlemmarna. Serviceavgiften består av en fast årsavgift per medlem samt en avgift som beaktar antalet  rådgivare i medlemsföretagen. Styrelsen fastställer kriterier för definition av antal anställda.  Belopp fastställs årligen i anslutning till behandling av budget. Verksamhet finansieras i övrigt via deltagaravgifter eller projektfinansiering.