Avgifter

Grundavgift per företag: 1500 kr (inkluderar 1 rådgivare)
Serviceavgift: 400 kr per anställd rådgivare dock max 35.000 kr/företag