Styrelsen

Ordförande
Ulrik Lovang
Lovang Lantbrukskonsult
ulrik.lovang@lovang.se

 

Fredrik Von Unge
Växa Sverige
Fredrik.VonUnge@vxa.se

 

Jesper Broberg
Hushållningssällskapens Förbund
jesper.broberg@hushallningssallskapet.se

 

Jakob Söderberg
LRF Konsult AB
jakob.soderberg@lrfkonsult.se

 

Kees de Jong 
Gård & Djurhälsan
kees.dejong@gardochdjurhalsan.se 

 

Christoffer Anderson
Fyrklövern
christoffer.anderson@4klovern.se

 

Olof Boson
Slaktkycklingproducent, Mönsterås
olof.boson@outlook.com