Organisation

  • Branschföreningen håller en årlig Årsstämma. Årsstämman utser styrelse
  • Styrelsen skall bestå av 5-7 ledamöter och skall ha representation från olika branscher och storlek på rådgivningsföretag. Ledamöterna skall ha en ledande befattning i något av medlemsföretagen. I Styrelsen bör även ingå en lantbruksföretagare som adjungerad ledamot
  • Styrelsen utser verksamhetsledare