Aktuellt från Konkurrenskraftsutredningen

Den 1:a mars 2015 kommer en slutlig rapport från utredningen.

Branschrådet har två experter i Konkurrenskraftsutredningen

Utredningen ”Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter i svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion” direktiv 2013:20 från Landsbygdsdepartementet har nu tillsatts. Rolf Annerberg har utsetts till utredare och glädjande nog har Branschrådet fått med två experter i utredningen. Dessa är Jakob Söderberg, Växa Sverige och Jesper Broberg HS förbund. Vi ser fram emot spännande material och förslag från utredningen som kan lyfta svenskt jordbruk samt trädgårdsnäringen.

  
Växtkraft i Järpås AB