Styrelsemöte hos Per Larsson i Tibro

I början av november hade styrelsen sammanträde hos Per Larsson, mjölkföretagare tillika nyvald lantbrukarrepresentant i styrelsen.
På mötet lades bland annat en verksamhetsplanering för 2015. I verksamhetsplaneringen för nästa år ingår bland annat en utlandsresa med rådgivningstema och utlysning av priset för Årets Rådgivarinsats. Priset kommer att delas ut på årsmötet den 27 april i Skara.

 


 

  
Växtkraft i Järpås AB