Ny verksamhetsledare

Lars-Göran Svensson (LRF Konsult) går i pension vid årsskiftet och nytillträdd verksamhetsledare är Sophie Helander. Sophie har tidigare arbetat på LRF Konsult med ett utvecklingsprojekt för mjölkföretagare i Västra Götaland men driver sedan början av 2014 Cowtribution, ett rådgivnings- och utbildningsföretag med mjölkproducenter som främsta målgrupp. Som verksamhetsledare kommer Sophie på timbasis att ansvara för administrationen och vara branschrådets länk till SLUs Kompetenscentrum Rådgivning, KCR i Skara där Sophie även kommer vara deltidsanställd. Lobbyarbetet kommer hädanefter att drivas av styrelseledamöterna.


 


 

  
Växtkraft i Järpås AB