Agronomuppropet

I oktober höll Agronomuppropet i en fokusdag på Ultuna och Lars-Göran Svensson deltog som representant för Branschrådet. Under dagen diskuterades bland annat hur man ska få fler sökanden till utbildningen, vems ansvar det är att fler hittar till utbildningen och även hur agronomyrket ska bli mer känt.

 


 

  
Växtkraft i Järpås AB