Schabloner vid upphandling inom landsbygdsprogrammet

Branschrådet tar ställning gällande användandet av schabloner vid upphandling inom landsbygdsprogrammet. Klicka på länken nedan för att läsa skrivelsen.

Upphandling inom landsbygdsprogrammet