Möten med SLU och SJV

Den 6:e februari åkte Jesper Broberg, representant för Hushållningssällskapet i Branschrådet, för att träffa SJV för att diskutera schablonersättningar för rådgivning i det nya landsbygdsprogrammet.

Den 12:e februari träffade Jakob Söderberg (Växa Sverige) och Ulrik Lovang (Lovanggruppen) SLU och diskuterade bland annat samverkanslektorer, marknadsföring av SLU:s utbildningar och utbildningarnas kvalitet.

 


 

  
Växtkraft i Järpås AB