Årsmöte 27 april i Skara

14 personer och 6 av föreningens företag var representerade på årsmötet i Skara. Före själva årsmötet hälsade Ulrik Lovang alla välkomna och informerade om förändringarna som skedde i föreningen i samband med att en ny verksamhetsledare tillsattes. Föreningen går nu från uppstartsfasen in i nästa fas, där större kraft kommer att läggas på aktiviteter och påverkansarbete. Verksamhetsledaren får därför en mer administrativ roll, där en stor del av arbetet läggs på att skapa och planera föreningens aktiviteter, medan styrelseledamöterna tar över den marknadsförande rollen.

Ronny Johansson (LRF Västra Götaland) var årsmötets ordförande. Hela protokollet kan du läsa här:
Protokoll Årsmöte 2015

Efter årsmötet sammanfattade Ulrik och Sophie vad som kommer hända i verksamheten under 2015. Förutom påverkansarbete som sker löpande gentemot exempelvis SLU och Jordbruksverket kommer en studieresa att arrangeras till hösten. Resan går till Danmark och kommer att ha tema Krishantering.

Under eftermiddagen hölls tre seminarier. Jakob Söderberg sammanfattade de viktigaste punkterna i konkurrenskraftsutredningen, Ove Karlsson berättade om arbetet på Kompetenscentrum för Företagande (KCF) på SLU i Alnarp och Magnus Ljung berättade om RådNu - Kompetenscentrum för Rådgivning som finns på SLU i Skara.

Dagen avslutades med en diskussion kring Branschrådets roll och uppgift och en tydlig beställning gjordes till KCF och RådNu från medlemsföretagen. Bland annat handlade beställningen om att följa upp konkurrenskraftsutredningen, bidra till att skapa effektiva möten mellan rådgivare och lantbrukare genom att förse näringen med verktyg och pedagogiska modeller. Man eftersökte också fortbildning för rådgivare inom rådgivningsmetodik, något som RådNu redan initierat genom uppdragsutbildning. Första kursen i kommunikation hålls redan under hösten 2015. Ett arbete är också påbörjat för att tillsätta en industridoktorand och traineeprogram för rådgivare är under utveckling.

 


 

  
Växtkraft i Järpås AB