RådNu - Kompetenscentrum för Rådgivning

SLU i Skara är nu i uppstartsfasen av RådNu, som under 3 år kommer att utvecklas till Sveriges första kompetenscentrum för rådgivning inom de gröna näringarna. Målet är ett lokalt förankrat men nationellt centrum som erbjuder såväl mötesplatser som fortbildning för rådgivare. RådNU fokuserar främst på utvecklingen av rådgivningsmetodiken där målet är att rådgivningen ska ha så stor effekt som möjligt, men som en del av verksamheten ska även nya rådgivningskoncept och webbplattformar för ämneskunskap utformas.

Samverkan med branschen är viktig och därför vill RådNu ha input på utformningen av ett antal koncept. I nuläget håller man på att utforma uppdragsutbildning och traineeprogram. Som en del av samverkansarbetet ska även flera industridoktorandtjänster utformas, bal inom rådgivningsmetodik, nöt- och lammproduktion, precisionsodling och bioenergi.

Bidra gärna med dina åsikter kring traineeprogrammet genom att fylla i detta formulär och skicka till sophie.helander@slu.se.

Aktiviteter som planeras till hösten är bl a en Rådgivarkonferens 25-26 november, samt en Kommunikationskurs för rådgivare med start 2 november.

Mer info om RådNu och finns på www.rådnu.se

 


 

  
Växtkraft i Järpås AB