Studieresa till Danmark 10-11 nov

Programmet för studieresan till Danmark i november är nu klart. Temat för resan är Krishantering med fokus på Turn-around-konceptet som går ut på att vända en negativ lönsamhetsutveckling i ett lantbruksföretag till en långsiktigt hållbar och lönsam utveckling.

Vi träffar bland annat rådgivare från Seges och Danske bank och åker på studiebesök till gårdar som lyckats väl med att genomföra en turn-around. Resan riktar sig till medlemmar i BLR.Program/inbjudan finns här


 


 

  
Växtkraft i Järpås AB