Möte med SLU

Den 14 januari var Branschrådet i Uppsala och träffade SLUs rektor Peter Högberg och Pär Forslund som är dekan på NJ-fakulteten. Syftet var främst att få en samsyn kring näringens behov av kompetens samt att förmedla vilka förväntningar branschföretagen har på studenter som lämnat SLU. Andra saker som diskuterades var marknadsföring av utbildningarna och praktik. Fortsättningsvis krävs ett forum för framtida diskussioner, något som vi fortsätter att arbeta med, bland annat i samband med årsmötet i april (preliminärt datum är 27 april i Uppsala). 


 

  
Växtkraft i Järpås AB