Årsmöte 2016Årsmötet hålls i Uppsala, Ultuna, Sal E i Undervisningshuset.

Agenda
09.15 Fika

09.30 Välkomna!

09.45 Årsmötesförhandlingar, ordförande Per Pettersson (ordförande, LRF Mälardalen)

10.15 Uppföljning av Konkurrenskraftsutredningen (Jakob Söderberg, Växa Sverige)
Nya Livsmedelsstrategin (Lars Olsson, Näringsdepartementet)

11.20 Kompetenskrav på SLU:s studenter för en konkurrenskraftig lantbruksnäring
2030. - SLUs kommunikationsavdelning berättar om universitetets rekryteringsprocesser.
- Rådgivningsföretagen redogör för vilka kompetenser som kommer att krävas för att möta primärproduktionens krav.

12.00 Lunch

13.00 Workshop - Hur och i vilket forum kan branschen och SLU samverka för att nå gemensamma mål om en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar primärproduktion i tillväxt år 2030?

14.00 Sammanfattning och slutsatser

14.30 Vinnaren av Årets Rådgivarinsats

15.00 Fika och avslutning


Välkommen önskar styrelsen!

Anmälan senast 20 april till sophie.helander@gmail.com 


 

  
Växtkraft i Järpås AB