BLR yttrar sig om naturbruksprogrammens utformning

Här kan du läsa branschrådets yttrande till Skolverket gällande en remiss om inriktningar, gymnasiepoäng och examensmål i naturbruksprogrammen.

Yttrande till Skolverket