Måndag 28 nov samlas styrelsen på Ultuna för styrelsemöte med verksamhetsplanering samt möte med representanter från SLU om utbildningsfrågor och samarbete med branschen.

  
Växtkraft i Järpås AB