Branschrådet har varit aktiva i såväl Konkurrenskraftsutredningen 2013-2015 som i regeringens arbete i den nationella dialoggruppen kring Livsmedelsstrategin 2015-2016.

Under arbetet har många aktörer haft inspel och åsikter och branschrådets har särskilt pekat på vikten av att skapa konkret förbättring av konkurrenskraften i primärproduktionen. Som rådgivningsorganisationer jobbar vi dagligen med att öka produktivitet, utveckla resurseffektivitet, se möjligheter att pressa produktionskostnaden och öka mervärdet på gårdens produkter. Vi har även pekat på hinder såsom olika regelverk inom EU som ökar kostnader och begränsar till gången till olika insatsmedel jämfört med konkurrentländerna samt behovet av förenklingar av regler och byråkrati. En viktigt röd tråd är att framåt bedöma hur politiska regelverk och föreskrifters påverkar på konkurrenskraften och att det ska beaktas för att inte konkurrenskraften ska påverkas negativt.

För att skapa tillväxt i svensk livsmedelsproduktion är det mycket positivt att regeringen och alliansen nu enats om en politisk målbild och strategi som ska gälla fram till 2030 oavsett vem som vinner valen fram till dess. Branschrådet ser fram emot hut regeringen kommer forma och implementera sin handlingsplan och hur olika myndigheter och statliga organisationer kommer implementera andemeningen i Livsmedelsstrategin så att det blir konkret förändring på gårdsnivå och inom forskning och utbildning.

För mer information: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/

/Jakob Söderberg, vvd Växa Sverige

  
Växtkraft i Järpås AB