Vinnaren av Årets Rådgivarinsats

På årsmötet för BLR fick Camilla Augustsson, veterinär på Växa Sverige priset för Årets Rådgivarinsats. Camilla hade nominerats av flera av sina rådgivningsgårdar och juryns motivering löd:

"Med stort engagemang och energi har Camilla Augustsson arbetat strategiskt mot bättre djurhälsa, vilket flera mjölkbesättningar oberoende av varandra uppmärksammat. Camilla har genom en strukturerad uppföljning av handlingsplaner och resultat främjat måluppfyllelse på gårdsnivå. Med sin helhetssyn på produktionen och vilja att lösa problem har hon bidragit till ett konkurrenskraftigt företagande."

På Borgeby Fältdagar fick Camilla ta emot sitt pris tillsammans med några av de gårdar som nominerat henne.


 


 

  
Växtkraft i Järpås AB