Vinnaren av Årets Rådgivarinsats 2017

Vinnaren Henrik Norberg arbetar som online-rådgivare på DeLaval inom området VMS (Voluntary Milking System). Juryns motivering löd:

"Med stor kunskap och förståelse för både VMS-tekniken och kornas beteende såväl som skötsel överbryggar Henrik Norberg en lucka i robotladugårdsrådgivningen. Genom insikten kring vikten av att kor och teknik samarbetar har han i högsta grad bidragit till en ökad produktion på gårdsnivå. Med sin stora erfarenhet och hängivenhet har han vidtagit både kort- och långsiktiga gårdsspecifika förbättringsåtgärder för att lösa uppkomna frågeställningar och problem, samtliga med fokus på djurhälsa och teknikfunktionalitet. Henrik samarbetar även med foderrådgivare, avelsrådgivare samt besättningsveterinär och har en god förståelse för samtligas kunskapsområden. Mot denna bakgrund anser juryn att Henrik utgör en viktig länk för att tillgodose de frågeställningar en modern mjölkproducent kan ställas inför och utser därför honom till vinnare av Årets Rådgivarinsats 2017."

Prisutdelning kommer att ske på Brunnby Lantbrukardagar i juli.
 

Här kan du läsa mer om vinnaren Henrik Norberg!


Henrik Norberg får blommor av jurymedlem Malin Eborn (ATL)

Foto: David Larsson, ATL

 

Henrik Norberg får pristavla samt motiveringen till varför han vann.

Grattis Henrik!

  
Växtkraft i Järpås AB