Positivt med regeringens uppdrag till SLU om samverkan

 

Regeringen har gett i uppdrag till SLU att utveckla samverkan mellan forskning och rådgivning. Se länken till regeringsbeslutet.

Från SLU:s sida är Ann-Britt Karlsson projektledare. Satsningen är positiv men tiden är knapp eftersom redovisning ska ske redan feb 2018. 

Läs mer om uppdraget och regeringsbeslutet här

  
Växtkraft i Järpås AB