Medlemsbrev

Här kommer lite information till er medlemmar i Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag.

 

Studieresa 30 nov

Även i höst gör vi en studieresa. Välkomna torsdag den 30 nov till Jönköping. Under dagen träffar vi:

  • GD Leif Denneberg med flera medarbetare på Jordbruksverket
  • Forskare om entreprenörskap på Handelshögskolan Jönköping
  • VD samt medarbetare på Hushållningssällskapet i Jönköping.

Boka in dagen redan nu. Vi återkommer med mer detaljerad information inom kort.

 

SLUs uppdrag om samverkan

Regeringen har gett i uppdrag till SLU att utveckla samverkan mellan forskning och rådgivning. Från SLU:s sida är Ann-Britt Karlsson projektledare. Satsningen är positiv men tiden är knapp eftersom redovisning ska ske redan feb 2018. Själva regeringsbeslutet finns som en länk på vår hemsida, www.radgivningsforetagen.se

 

Styrelsemöten

Styrelsen har satt som rutin att ha en kort telefonmöte på 1 timme den sista torsdagen varje månad. Under dessa möten stämmer vi av vad som händer inom rådgivningsbranschen som är viktigt för oss och föreningens medlemmar. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen om ni vill att vi tar upp någon specifik fråga.

 

Verksamhetsplanering

I januari 2017 så kommer styrelsen att ha ett fysiskt styrelsemöte på Ultuna då vi både ska diskutera föreningens verksamhet men även träffa företrädare från SLU. Om ni som medlemmar har önskemål om hur vi ska prioritera vår verksamhet framåt så är det välkommet med inspel. Kontakta då i så fall någon i styrelsen.

 

Hälsningar

 

Styrelsen för Branschråd för Lantbrukets rådgivningsföretag

Ulrik Lovang, VD Lovang Lantbrukskonsult (ordförande),

Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult

Dorit Greve, VD Växa Sverige

Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapens förbund

Andrea Holmström, vice VD Gård & Djurhälsan

Olof Boson, slaktkycklingproducent, Mönsterås.

  
Växtkraft i Järpås AB