Program för medlemsresan till Jönköping 30 nov 2017

Välkommen på studieresa till Jönjköping torsdag 30 nov med besök på Jordbruksverket och Hushållningssällskapet! Ta chansen att träffa GD Leif Denneberg med flera personer med ansvar för utbetalningar, investeringsstöd m.m. Se programmet här

  
Växtkraft i Järpås AB