Årets första medlemsbrev

Här kommer årets första medlemsbrev från Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag!

Fram till 16 mars går det att nominera ”Årets Rådgivarinsats", se artiklar i ATL och info på vår hemsida. Bakgrunden till utmärkelsen är att det är viktigt att vi inom branschen både diskuterar vad som är bra rådgivning och uppmärksammar de rådgivare som utför bra rådgivning. Uppmuntra gärna lantbrukare till att nominera rådgivare till "Årets Rådgivarinsats". Nomineringsblankett finns på vår hemsida.

Inom kort skickas fakturor på medlemsavgiften för 2018 ut. Meddela om ni har ändrat antal rådgivare och därmed ska ha en annan avgift. Avgiften är oförändrat 1500 kr inkl en rådgivare och därutöver 400 kr per extra rådgivare. Vid deltidsupplägg räknar man om till antalet heltidsrådgivare.

Vårt årsmöte blir tis 24 april på Ultuna. Förmiddag med årsmöte och offentliggörande om vem som tilldelas priset för Årets Rådgivarinsats. På eftermiddagen ska vi tillsammans med SLU ha ett gemensamt seminarium med rapportering och diskussion om slutsatserna från regeringsuppdraget om att utveckla samverkan mellan forskning och rådgivning som SLU fick i höstas. Mer information kommer senare.

Till hösten planerar vi att liksom tidigare år göra någon form av studieresa med fokus på rådgivningsfrågor som är av intresse för många av våra medlemmar. Just nu är planen en 1-dagarsstudieresa med tema bygg där vi i någon form tar del av resultaten från Jordbruksverkets byggtävling. Ge gärna önskemål på resmål och innehåll som skulle kunna vara utvecklande för rådgivare.

Administrativt så sköts hemsida av Fanny Althén på LRF Konsult. Fakturering och bokföring sker av personal på Lovang Lantbrukskonsult. Mötesplanering och anteckningar från möten sköts av ordförande. Övrig administration fördelas mellan medlemmarna i styrelsen.

Hälsningar,

 

Styrelsen för Branschråd för Lantbrukets rådgivningsföretag

Ulrik Lovang, VD Lovang Lantbrukskonsult (ordförande)

Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult

Fredrik von Unge, utvecklingschef Växa Sverige

Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapens förbund

Andrea Holmström, rådgivningschef Gård & Djurhälsan

Olof Boson, slaktkycklingproducent, Mönsterås (lantbrukarrepresentant).

 

Branschråd för Lantbrukets rådgivningsföretag

c/o Lovang Lantbrukskonsult AB

Trådgatan 2

590 49 Vikingstad

  
Växtkraft i Järpås AB