Styrelsemöte och verksamhetsplanering

Den 16 jan hade vi i styrelsen fysiskt styrelsemöte på slu. Vi gick igenom stadgarna, kunde konstatera att de stämde med verksamheten men att vi bör göra lite justeringar i texten på hemsidan. Verksamhetsplanen gicks igenom och fastställdes. Vi åt lunch ihop med representanter för Ultuna Studentkår samt Veterinärernas Studentkår. På eftermiddagen fick vi en första rapport från Ann-Britt Karlsson och Margareta Emanuelsson om vad man kommit fram till i regeringsuppdraget att utveckla samverkan mellan forskning och rådgivning. På mötet deltog även Erik Fahlbeck.

Läs verksamhetsplanen här.