Rapport från medlemsresa 30 nov

Under dagen deltog 11 rådgivare från 8 organisationer. Vi träffade personal från Jordbruksverkets ledning, utbetalningsfunktionen, stödsamordningsavdelningen och Landsbygdsutvecklingsenheten. Dagen avslutades hos Hushållningssällskapet Jönköping.

Se summeringen från dagen i bifogad rapport

  
Växtkraft i Järpås AB