Jurymöten för Årets rådgivarinsats den 28 mars och 4 april

Flera mycket bra nomineringar har inkommit. 4 april fattar juryn beslut om årets vinnare. Därefter offentliggöras vinnaren i samband med årsmötet 24 april.

  
Växtkraft i Järpås AB