Kallelse och seminarieprogram 24 april på Ultuna

Hjärtligt välkomna till årsmöte för Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag samt seminarium tisdag 24 april på Ultuna!

Här finns kallelse och föredragningslista för årsmöte samt program för hela dagen inkl det seminarium som vi har tillsammans med SLU. På seminaret redovisas SLUs rapport från regeringsuppdraget att ”inom ramen för livsmedelsstrategin utveckla samverkan och samverkansformer mellan forskning och rådgivning”. Vi ser fram emot en intressant redovisning och diskussion om hur vi gemensamt ska ta tag i dessa frågor framåt.

På årsmötet offentliggörs även vem som får utmärkelsen ”Årets Rådgivarinsats” 2018.

Vi hoppas givetvis att många medlemmar ska kunna vara med på plats, både på årsmöte och seminarium. Men om ni inte kan delta så passa gärna på och framför synpunkter till oss innan dagen, både vad gäller vår verksamhet samt inspel till seminariet.

 

Hälsningar,

Styrelsen för Branschråd för Lantbrukets rådgivningsföretag:

Ulrik Lovang, VD Lovang Lantbrukskonsult (ordförande)

Jimmy Larsson, segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult

Fredrik von Unge, utvecklingschef Växa Sverige

Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapens förbund

Andrea Holmström, affärsområdeschef Gård & Djurhälsan

Olof Boson, slaktkycklingproducent, Mönsterås (adjungerad ledamot och lantbrukarrepresentant).

  
Växtkraft i Järpås AB