Seminarium om samverkan mellan forskning och rådgivning 24 april

 

Efter föreningens årsmöte blir det på eftermiddagen ett seminarium om SLUs rapport från regeringsuppdraget att ”inom ramen för livsmedelsstrategin utveckla samverkan och samverkansformer mellan forskning och rådgivning. Anmälan: Senast onsdagen den 18 april till info@radgivningsforetagen.se

 

Program:

13.00

Seminarium om regeringsuppdraget att ”Inom ramen för livsmedelsstrategin utveckla samverkan och samverkansformer mellan forskning och rådgivning”

- Bakgrund till regeringsuppdraget, Lars Olsson och Anneke Svantesson, Näringsdepartementet

- Redovisning av slutsatser från uppdraget, Margareta Emanuelson, SLU (projektansvarig), Ann-Britt Karlsson, KSLA (projektledare och projektanställd vid SLU)

- Diskussion och reflektioner från deltagarna kring innehållet. Där vi även om möjligt väver in delar av diskussionerna som vi hade på seminariet Hur ska rådgivningsföretagen och SLU samverka för att uppnå livsmedelsstrategin” från i april året innan.

15.00

Fika och avslutning

  
Växtkraft i Järpås AB