Medlemsresa till Kalmar 7 november

Välkommen att delta på årets studiresa! Temat för resan är "Rådgivning till lantbruksföretag som gör stora stallinvesteringar". Vi träffar två företag som genomfört stora djurutökningar och som därmed har ny erfarenhet av bland annat byggnation och myndighetskontakter.

Se hela inbjudan och få mer information här.

Varmt välkommen med din anmälan!

  
Växtkraft i Järpås AB