SLU planerar för ett sektorsråd

Den 5 dec genomfördes ett möte på Ultuna där SLU hade bjudit in representanter från rådgivning, livsmedelsförädling mfl för att diskutera utformning, funktion och sammansättning av ett sektorsråd där SLU ska samverka med företag från livsmedelsområdet. Genom en ökad samordning och mer kontinuerlig kontakt mellan SLU och näringen så är målet att öka sektorns attraktivitet och konkurrenskraft. SLU skickar snart ut en sammanfattning från mötet och därefter kommer man i januari bjuda in till ett möte i mars