Summering av studieresan 7 nov

Nedan finns en summering av studieresan som hade temat ”Rådgivning till lantbruksföretag som gör stora stallinvesteringar”. Stort tack till de besökta gårdarna och alla deltagare på studieresan. Vi siktar in oss på en ny studieresa i någon form nästa höst igen.

Summering av studieresan

  
Växtkraft i Järpås AB