Verksamhetsplan 2019

Styrelsen har gått igenom verksamhetsplanen för år 2019. Upplägget blir snarlikt tidigare år.

Verksamhetsplan 2019  
Växtkraft i Järpås AB