Möte med SLU's sektorsråd 2 april

SLU har påbörjat ett arbete med att skapa ett sektorsråd för att öka kontakten mellan SLU och livsmedelsbranschen. Ett första möte hölls på Ultuna 5 dec 2018 och nästa möte är planerat till 2 april. SLU bjuder till detta möte in företag som representerar olika delar av livsmedelsbranschen, rådgivningsföretag, förädlingsföretag mfl. För mer information om detta arbete kan man kontakta vicerektor Erik Fahlbeck.