Möte med SLU's sektorsråd 10 april

SLU har påbörjat ett arbete med att skapa ett sektorsråd för att öka kontakten mellan SLU och livsmedelsbranschen. Ett första möte hölls på Ultuna 5 dec 2018 och nästa möte är planerat till 10 april. SLU bjuder till detta möte in företag som representerar olika delar av livsmedelsbranschen, rådgivningsföretag, förädlingsföretag mfl. För mer information om detta arbete kan man kontakta vicerektor Erik Fahlbeck.

  
Växtkraft i Järpås AB