Sänkt medlemsavgift 2019

I början av året kommer vi att skicka ut fakturor på medlemsavgiften för 2019. Meddela om ni har ändrat antal rådgivare och därmed ska ha en annan avgift. Eftersom föreningen har gått med vinst sedan starten och byggt upp en viss kassa så sänker vi nu medlemsavgiften för 2019. Grundavgiften är oförändrat 1500 kr inkl en rådgivare men därutöver faktureras 200 kr istället för 400 kr per extra rådgivare. Vid personal med deltidsupplägg räknar man om till antalet heltidsrådgivare.

  
Växtkraft i Järpås AB