Ersättare i styrelsen

Efter att Andrea Holmström samt Jimmy Larsson slutat på sina arbetsplatser så har Kees de Jong samt Jakob Söderberg deltagit som ersättare i styrelsen från jan 2019.

  
Växtkraft i Järpås AB