Vinnaren av Årets Rådgivarinsats 2019

Ett stort grattis till Per-Anders Andersson på Växtråd som knep guldmedaljen i år - en mycket värdig vinnare av priset!

 Per-Anders jobbar som växtodlingsrådgivare på Växtråd, Lantmännens odlingsrådgivning. Han är specialiserad inom vall- och grovfoderområdet där han förutom i hemmalänet Jönköping även gjort sig ett namn inom i hela Sverige. Per-Anders nominerades av Henrik Svensson, Labbarps gård i Bankeryd. Henrik menar att Per-Anders skulle kunna ha nominerats varje år i flera decennier. Pris delas ut på Brunnby Lantbrukardagar som äger rum 3-4 juli 2019.

Juryns motivering till varför Per-Anders Andersson är vinnare av priset:

"Med sin kunskap och aldrig sinande engagemang för den gröna näringen utgör Per-Anders Andersson ett stabilt stöd inom växtodlingen för många lantbruksföretag i Jönköpings län. Per-Anders har också outtröttligt drivit kunskapsutvecklingen inom framförallt vall- och grovfoderområdet inte bara inom länet utan även på riksplanet. Under 2018 års sommarvärme- och torka var Per-Anders delaktig i LRF Jönköpings Beredskapsgrupp vilken jobbade för att hantera torkans konsekvenser på bästa sätt. Per-Anders fanns ständigt närvarande för att vara behjälplig vartefter situationen ändrades under sommaren. Mot denna bakgrund anser juryn att Per-Anders Andersson är en värdig vinnare av Årets Rådgivarinsats 2019."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett tufft beslut för juryn

Det är många otroligt fina nomineringar som kommit in till juryn vilket vittnar om den enorma kompetens som landets rådgivare besitter och som värdesätts högt av lantbrukarna. Här kan ni läsa mer om de tre rådgivarna som fick högst poäng av juryn.

  
Växtkraft i Järpås AB