Thesis day, 29 maj 2019, på både Ultuna och Alnarp

 

SLU gör nu en ny satsning där de studenter som gjort exjobb under 2018/2019 får möjlighet att presentera dessa med posters och muntliga presentationer. Dagen börjar kl 13.00 på både Ultuna och Alnarp. Se mer på www.slu.se/thesisday

  
Växtkraft i Järpås AB