Sektorsråd skapat på SLU 10 april

Efter utbildningsdagen så höll det planerade sektorsrådet sitt första konstituerande möte. Avsikten med sektorsrådet är att uppfylla regeringsuppdraget från 2017 om att tillsammans med rådgivningsbranschen skapa ökad samverkan inom hela livsmedelsområdet. Målet är att diskutera hur vi ska uppnå en ökad konkurrenskraft inom svensk livsmedelsproduktion. På detta möte deltog Per Arfvidsson, Lantmännen, Palle Borgström, LRF, Åsa Domeij, Axfood, Rolf Åttingsberg, Handelsbanken, Jesper Broberg, Hushållningssällskapens förbund, Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult/Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag, Erik Fahlbeck, SLU. Därutöver var Christina Nordin, SJV och Dorit Greve, Växa inbjudna men hade förhinder.

 

För mer information om arbetet med sektorsrådet kan man kontakta vicerektor Erik Fahlbeck.

  
Växtkraft i Järpås AB