Årsmötet 3 april på Alnarp

Under årsmötet genomfördes sedvanliga årsmötesförhandlingar och årets rådgivarinsats offentliggjordes. Till ledamöter omvaldes Jesper Broberg, HS, Christoffer Andersson, Fyrklövern och Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult. Nyval skedde av Kees de Jong, Gård & Djurhälsan, Fredrik von Unge, Växa, Jakob Söderberg, LRF Konsult, Ulrik Lovang omvaldes som ordförande. Olof Boson omvaldes som lantbrukarrepresentant.

Verksamhetsberättelse 2018

Protokoll årsmöte 3 april 2019

  
Växtkraft i Järpås AB