Per-Anders Andersson mottog sitt pris för Årets Rådgivarinsats

På Brunnby Lantbrukardagar den 3 juli mottog Per-Anders Andersson sitt pris för Årets rådgivarinsats. Innan utdelning så berättade vår ordförande Ulrik Lovang om att priset ska uppmärksamma bra rådgivning samt uppmuntra lantbrukare att tillsammans med kollegor och rådgivare diskutera hur man skapar bra rådgivningsinsatser. Per-Anders kunde på scenen förmedla att han ansåg engagemang vara det viktigaste för en rådgivare. Detta leder till att man inhämtar ny kunskap, även inom områden som inte behärskas från början. Dessutom tryckte Per-Anders på att det är viktigt att i rådgivningssituationen vara tydlig samt att man är överens om vad man vill uppnå.

 

Grattis Per-Anders!

 

Priset delades ut av ordförande Ulrik Lovang.

  

  
Växtkraft i Järpås AB