Vi ställer oss bakom Naturvetarnas synpunkter på agronomutbildningen

 

Branschrådet har skrivit under Naturvetarnas brev om agronomutbildning som skickades till SLU. Se det brev som skickades samt det svar som lämnades från SLU:

 

Brev till SLU:s styrelse

 

Skrivelsesvar från SLU

 

  
Växtkraft i Järpås AB