Sommarhälsning från SLU

I Karin Holmgrens sommarhälsning kommenteras ansökningstrycket till SLU samt en vädjan om att få hjälp med att marknadsföra SLU:s utbildningar. Se brevet i länken.

Sommarbrev från SLU

 

  
Växtkraft i Järpås AB