SLU bjuder in till dialogmöten om sina utbildningar

Vad gäller agronomutbildningen planerar de ansvariga programnämnderna tre tematiska dialogmöten i höst som kommer att hållas på SLU, eventuellt blir det även ett KSLA-seminarium längre fram om dessa frågor.

 

Möte 1 blir 26 sept kl 10-15 i Ultuna

- Presentation av modell för programutveckling (CDIO, som under lång tid använts både nationellt och internationellt för ingenjörsutbildningar)

- Yrkesrollen, programmens syften

- Vilken agronomkompetens kan/bör SLU ”leverera”?

 

Möte 2, 18 nov kl 10-15 i Ultuna

- Preliminära förslag på nya program

- Anställningsbarhet

 

Möte 3, april/maj 2020 kl 10-15 i Ultuna

- Marknadsföring: SLU:s studentrekryteringsarbete, synlighet och sökbarhet till agronomutbildning, samarbete med externa intressenter

- Kompletterande frågor

 

Allmän information om fördubblingsprojektet finns på SLU:s webb:

https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/kvalitets-och-utvecklingsarbete1/fordubblingsprojektet/.

Det formella beslutet om Bolognaanpassningen av de långa yrkesutbildningarna ska fattas av styrelsen i juni 2020.

  
Växtkraft i Järpås AB