Medlemsresa tilll Östergötland 26 november

Välkommen att delta på årets studieresa. Temat för resan är ”Samverkan mellan rådgivare och lantbrukare i en digital värld” där vi träffar två lantbruksföretag som arbetar aktivt med olika digitala hjälpmedel i sin produktion. Under dagen kommer vi få höra om vilken digital teknik man använder i växtodlingen och mjölkproduktionen och hur samverkan med rådgivare sker idag samt vilken teknik och samverkan man skulle önska få tillgång till i framtiden.

Målgruppen är rådgivare inom ekonomi, växtodling, utfodring, veterinära frågor och byggnation med intresse för strategiska frågor samt rådgivningschefer. Se även inbjudan som bifogas.

Klicka här för att se inbjudan till studieresan

 

Hälsningar
Ulrik Lovang, VD Lovang Lantbrukskonsult (ordförande)
Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapens förbund
Fredrik von Unge, utvecklingschef Växa Sverige
Kees de Jong, VD Gård & Djurhälsan
Jakob Söderberg, Tjänsteområdesansvarig Affärsrådgivning LRF Konsult
Lars Bjerke, Fyrklövern
Olof Boson, slaktkycklingproducent, Mönsterås (lantbrukarrepresentant)

  
Växtkraft i Järpås AB