Årsmöte torsdag 23 april på Vreta KlusterÅrsmöte torsdag 23 april på Vreta Kluster

Vårt årsmöte blir torsdag 23 april på Vreta kluster. Förutom årsmöte och offentliggörande om vem som tilldelas priset för Årets Rådgivarinsats så ska vi ha ett seminarium på temat ”Var utbildas framtidens rådgivare?”. På seminariet kommer SLU berätta om vilka utbildningsspår och kombinationsmöjligheter som man kommer erbjuda i det nya utbildningsupplägget som snart ska beslutas. Dessutom kommer Linköpings universitet och ytterligare något universitet att delta för att berätta om deras möjligheter att erbjuda hela utbildningar eller delutbildningar inom de gröna näringarna. Gemensamt kommer vi under dagen diskutera vilka utbildningar och kombinationer av utbildningar från olika universitet som kan skapa de studenter som sedan kan arbeta som rådgivare inom de gröna näringarna. Mer information om seminariet samt kallelse till årsmötet kommer inom kort via mail och på hemsidan. Årsmötet kan vid Coronarestriktioner genomföras via skype eller senareläggas.