Medlemsavgifter

Vi kommer snart skicka ut fakturor på medlemsavgiften för 2020. Avgiften sänktes till 2019 men är för 2020 oförändrad mot 2019. Meddela om ni har ändrat antal rådgivare och därmed ska ha en annan avgift. Grundavgiften är 1500 kr inkl en rådgivare och därutöver faktureras 200 kr per extra rådgivare. Vid personal med deltidsupplägg räknar man om till antalet heltidsrådgivare.