Begäran om förlängda ansökningstider på årets SAM-ansökan pga Corona

På grund av Coronasituationen begär vi förlängda ansökningstider på både årets SAM-ansökan men även för andra ansökningar och projekt som administreras av Jordbruksverket och kan påverkas av smittspridningen. Se vårt brev i länken:

Brev till Jordbruksverket

  
Växtkraft i Järpås AB